Welkom op de website van Ambulante Voetverzorging Patricia

 

Alleen nog ambulante afspraken mogelijk!

Belangrijke mededeling betreft vergoeding diabetische voetbehandeling indien u verzekerd bent bij Menzis!!!

Bent u verzekerd bij Menzis (of een dochteronderneming van Menzis) en bent u diabeet? Menzis vergoed alleen nog de voetbehandeling bij een medisch pedicure. Op dit moment ben ik (nog) pedicure plus (pedicure met aantekening diabetische voet) en wordt de voetbehandeling bij diabetici door Menzis dus niét meer vergoed.

Telefoonnummer Patricia Wientjes-Puijk

035 - 52 606 05

Indien een gemaakte afspraak niet 24 uur van te voren is afgemeld, wordt deze volledig in rekening gebracht.

Diabetische voetzorg

Op het gebied van de diabetische voet is er veel veranderd wat betreft een eventuele vergoeding. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, dan;

1. Vraagt u uw huisarts om een verwijzing naar de podotherapeut voor het vaststellen van uw zorgprofiel

2. Maakt u een afspraak met de podotherapeut*

3. Het verslag van dit onderzoek zal zowel naar u, als naar de pedicure worden opgestuurd. De podotherapeut bepaald aan de hand van het onderzoek in welk zorgprofiel u valt, of u recht hebt op een vergoeding en zo ja, voor hoeveel behandelingen u in aanmerking komt.

* Ik heb een samenwerkingsovereenkomst met Rondom Podotherapie o.a. te vinden in de Holleblok te Huizen. Telefoonnummer 088-1180500 en met 2Care Podotherapie te vinden op de Ruyterstraat 44 in Huizen. Telefoonnummer 035-7370677.