Welkom op de website van Ambulante Voetverzorging Patricia

HELAAS BEN IK GESLOTEN T/M 2 MAART 2021 I.V.M. DE LOCKDOWN  

!!!!!!!Met uitzondering van de diabetische voet en medisch noodzakelijke behandelingen!!!!!! (geldt alleen voor reeds bestaande clienten)

           Wat is een medisch noodzakelijke behandeling?

  1. Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken.
  2. Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken.
  3. Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus.
  4. Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen).
  5. Een achterliggende aandoening* waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden. 
  6. Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking. 
  7. Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en zorgprofiel 3 en 4

*Diabetes mellitus, reumatische aandoening, kanker, hart- en vaatziekten, neurologische aandoening, longaandoening, bloedstollingsproblematiek, wondgenezingsproblematiek, verstoorde immuniteit.

Alleen nog ambulante afspraken mogelijk!

Het stond al even in de planning om te praktijk te sluiten. Door het corona virus is dit alleen sneller dan gepland ingegaan. 

Belangrijke mededeling betreft vergoeding diabetische voetbehandeling indien u verzekerd bent bij Menzis!!!

Bent u in 2021 verzekerd bij Menzis (of een dochteronderneming van Menzis) en bent u diabeet? Menzis vergoed alleen nog de voetbehandeling bij een medisch pedicure. Op dit moment ben ik (nog) pedicure plus (pedicure met aantekening diabetische voet) en wordt de voetbehandeling bij diabetici door Menzis dus niét meer vergoed.

Telefoonnummer Patricia Wientjes-Puijk

035 - 52 606 05

Indien een gemaakte afspraak niet 24 uur van te voren is afgemeld, wordt deze volledig in rekening gebracht.

Diabetische voetzorg

Op het gebied van de diabetische voet is er veel veranderd wat betreft een eventuele vergoeding. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, dan;

1. Vraagt u uw huisarts om een verwijzing naar de podotherapeut voor het vaststellen van uw zorgprofiel

2. Maakt u een afspraak met de podotherapeut*

3. Het verslag van dit onderzoek zal zowel naar u, als naar de pedicure worden opgestuurd. De podotherapeut bepaald aan de hand van het onderzoek in welk zorgprofiel u valt, of u recht hebt op een vergoeding en zo ja, voor hoeveel behandelingen u in aanmerking komt.

* Ik heb een samenwerkingsovereenkomst met Rondom Podotherapie o.a. te vinden in de Holleblok te Huizen. Telefoonnummer 088-1180500 en met 2Care Podotherapie te vinden op de Ruyterstraat 44 in Huizen. Telefoonnummer 035-7370677.